top of page
P1015302
tilknytning
forankring

Det usynlege

Det som er smått, det som er stort, det som er usynleg for auget.

Alt dette me veit om, men ikkje ser, som likevel er ein del av det verkelege me er ein del av.

bottom of page