På Bodø Kunstforening
På Bodø Kunstforening
DSC_3861
DSC_3861
_Livshjulet_, collografi 2013
_Livshjulet_, collografi 2013

INNOVER

Langt innover

i sjelelaga

der bileta ligg gøymt

er kraftkjelder

me berre anar

bot for det uforløyste

Me er like

men me skal ikkje like langt

Ferda blir styrt etter våre sinn

innsyn kjem etter

åndeleg brønnboring

Fyrst då kan kjelder springe

liv vakne

Liv Holtskog, 1981