TO TETT

Det nære

er alltid eit mysterium.

Å vera nær

vera tett på

tett inntil

men berre

inn til grinda

vil det 

gå i hop?