P1015302

tilknytning

forankring

Det usynlege

Det som er smått, det som er stort, det som er usynleg for auget.

Alt dette me veit om, men ikkje ser, som likevel er ein del av det verkelege me er ein del av.

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com