Trykk i Sanntid

Trykk i sanntid er eit prosjekt som starta som eit samarbeid mellom grafikarar med tilknytning til den nyopna fellesverkstaden 

KK-TRYKK på Kunstkvarteret Lofoten i 2019. 

 

Verkstaden var bygd opp som eit rom for Artist in Residence og for kunstnarane med faste atelier på Kunstkvarteret. 
 

Rita Marhaug og Åse Anda, som begge deltok på opningsutstillinga Nye utTrykk  i 2019. vart invitert med av Kjellaug Hatlen Lunde til eit

samarbeid mellom grafikkverkstader I Noreg for å utforska kva me kunne gjera med enkle midlar - parallelt på ulike grafikkverkstader langs den lange kystlinja i landet vårt. 

Frå 2020 til 2024 blir det gjennomført ei trykkehending på Årets lysaste dag, rundt 21.juni kvart år, der eit felles tema utgjer startskotet for eit fellesprodukt som blir skapt samtidig i ulike delar av landet, og som i etterkant blir montert til ei bok, ein portefølje, ein bokrull el.l.

TEMA:
2020 KARBONAVTRYKK

2021 KARBONFANGST

2022 KARBONLAGRING

2023 KARBONSYKLUS

2024 KARBONPULS