#cominghome
#cominghome
#goodmorningsunshine☀️ #goodmorningworld
#goodmorningsunshine☀️ #goodmorningworld
Untitled
Untitled

Tankar om kunst

Mine tankar om kunst oppstår i møtet mellom hender og materiale,

i samtale med møtande menneske,

         eller 

i møte med naturen -

som i tyttebærtid

eller skiftande lys

gjennom årstidene.