press to zoom
press to zoom
press to zoom

VENN-DIAGRAM

Venn-diagram er    eit matematisk     diagram der sirklar overlappar kvarandre.       Innhaldet   i kvar mengde (sirkel) kan vera stort sett     kva som helst,    men gjerne relatert til det i den tilstøytande  sirkelen.            Feltet i mellom 

      er det mest interessante her.        Kva er felles?