Show More

VENN-DIAGRAM

Venn-diagram er    eit matematisk     diagram der sirklar overlappar kvarandre.       Innhaldet   i kvar mengde (sirkel) kan vera stort sett     kva som helst,    men gjerne relatert til det i den tilstøytande  sirkelen.            Feltet i mellom 

      er det mest interessante her.        Kva er felles?

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com