top of page

2016

VENN-DIAGRAM

Venn-diagram er  eit matematisk  diagram der sirklar overlappar kvarandre. Innhaldet i kvar mengde (sirkel) kan vera stort sett kva som helst,men gjerne relatert til det i den tilstøytande  sirkelen.            

 

Feltet i mellom 

er det mest interessante her.:       Kva er felles?

bottom of page